F -
Ochrana geologických lokalit

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 (ročník 32)

F - OCHRANA GEOLOGICKÝCH LOKALIT

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
V. Cílek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 107–109
pdf (0.17 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
V. Cílek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 109–110
pdf (0.1 MB)

Výzkum kvartéru mezi Lysou nad labem a Čelákovicemi – předběžné výsledky studia archivních materiálů
M. Hrubeš, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 111–114
pdf (0.18 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat
V. Ložek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 114–115
pdf (0.1 MB)

Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
P. Petrová, Z. Novák, P. Havlíček, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 116–118
pdf (0.12 MB)