E -
Mezinárodní spolupráce

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 (ročník 32)

E - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu
K. Breiter, F. Koller, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 86–87
pdf (0.13 MB)

Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve
P. Čtyroký, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 88–91
pdf (0.17 MB)

Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
P. Havlíček, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 91–93
pdf (0.11 MB)

Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 93–97
pdf (0.24 MB)

Problematika vulkanogenních edaphoidů v Nikaragui
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 98–98
pdf (0.04 MB)

Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 99–101
pdf (0.13 MB)

Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve
M. Konzalová, M. Ziembińska-Tworzydlo, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 102–103
pdf (0.1 MB)

Zpráva o výzkumu brachiopodové fauny kössenských vrstev (svrchní trias) Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 104–105
pdf (0.11 MB)

Subfosilní a fosilní půdy v oblasti Masayi a Granady (Nikragua)
L. Smolíková, P. Havlíček, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 105–106
pdf (0.08 MB)