D -
Speciální studia, metodika výzkumu

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 (ročník 32)

D - SPECIÁLNÍ STUDIA, METODIKA VÝZKUMU

Příležitostný výchoz zahořanského souvrství (ordovik, stupeň beroun) v Praze-Hloubětíně
P. Budil, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 45–46
pdf (0.08 MB)

Cenomanské sedimenty ve vrtu Kc-1 Ledčice
S. Čech, M. Svobodová, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 46–49
pdf (0.19 MB)

Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina
J. Dašková, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 50–50
pdf (0.04 MB)

Inerakce sádrovec-voda: Rozpor v průběhu kinetických křivek
J. Famion, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 51–52
pdf (0.09 MB)

Experimentální zvětrávání perthitických živců
J. Faimon, Z. Losos, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 52–53
pdf (0.08 MB)

Relikt křídových příbojových štěrků s červenohnědou hlínou v rozsedlinách buližníkového kamýku u Minic
F. Fediuk, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 53–54
pdf (0.26 MB)

Olivinický diabas z Podbaby a stáří dolnovltavského plutonu
F. Fediuk, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 55–56
pdf (0.1 MB)

Sinice ve společenstvu akritarch v královodvorských vrstvách Barrandienu (Králodvor)
M. Konzalová, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 57–57
pdf (0.04 MB)

Nejstarší zástupce řádu Graptoloidea z barrandienského ordoviku a jeho stratigrafický význam
P. Kraft, J. Kraft, O. Fakta, R. Seidl, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 58–59
pdf (0.09 MB)

Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova
R. Mikuláš, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 60–62
pdf (0.14 MB)

Poznámky k hranici zahořanského a bohdaleckého souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
R. Mikuáš, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 62–63
pdf (0.08 MB)

Poznámky k hranici vinického a zahořanského souvrství (ordovik pražské pánve) na odkryvech mezi Černošicemi a Karlíkem
R. Mikuláš, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 64–65
pdf (0.09 MB)

Petrografie a chemismus granitů subtypu Číměř z okolí Okrouhlé Radouně
M. René, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 65–67
pdf (0.14 MB)

Niva Labe v okolí Staré Boleslavi
E. Růžičková, A. Zeman, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
E. Růžičková, A. Zeman, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 70–80
pdf (0.08 MB)

Illaenidní trilobiti v českém ordoviku (pražská pánev)
J. Slavíčková, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 71–73
pdf (0.19 MB)

Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně
C. Sviták, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 73–75
pdf (0.15 MB)

Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova
M. Šarbach, A. Zeman, V. Suchý, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 75–77
pdf (0.47 MB)

Relikt paleogenních pískovců u Benešova nad Ploučnicí
J. Valečka, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 78–81
pdf (0.36 MB)

Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzodioritu
S. Vrána, V. Janoušek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 81–82
pdf (0.1 MB)

Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
A. Zeman, V. Suchý, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 83–84
pdf (0.09 MB)

Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy)
J. Žítt, Č. Nemovařík, L. Hradecká, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 85–85
pdf (0.04 MB)