B -
Speciální regionální geologické výzkumy

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 (ročník 32)

B - SPECIÁLNÍ REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÉ VÝZKUMY

Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu
J. Čurda, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 31–32
pdf (0.14 MB)

Hydrogeologické poměry starých důlních děl z. od Uničova
J. Čurda, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 32–33
pdf (0.14 MB)

Hydrogeologické vlastnosti moravskoberounského souvrství
J. Čurda, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 33–34
pdf (0.11 MB)

Litostratigrafie a sedimentologie godulského souvrství s.s. v Moravskoslezských Beskydech
M. Eliáš, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 35–37
pdf (0.16 MB)

Recentní vápence (pěnovce) v okolí České Třebové
I. Pek, J. Šebela, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 37–38
pdf (0.19 MB)