L -
Mezinárodní spolupráce

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 (ročník 30)

L - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
T. Cernajsek, K. Pošmourný, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 191–191
pdf (0.1 MB)

Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 192–193
pdf (0.13 MB)

Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve
H. Méon, B. Pacltová, M. Svobodová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 192–192
pdf (0.13 MB)