K -
Granty grantové agentury ČR i interních agentur

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 (ročník 30)

K - GRANTY GRANTOVÉ AGENTURY ČR I INTERNÍCH AGENTUR

Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 161–162
pdf (0.11 MB)

Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 162–163
pdf (0.1 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 163–164
pdf (0.1 MB)

Nový typ Zn-Pb zrudnění v metamorfovaných krystalických vápencích z Vápenného vrchu u Černé v Pošumaví
M. Drábek, J. Frýda, M. Šarbach, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 164–165
pdf (0.1 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů a půd u Ovčár
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 165–166
pdf (0.08 MB)

Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve
J. Krásný, J. Buchtele, S. Čech, Z. Hrkal, P. Jakeš, M. Kobr, J. Mls, J. Šantrůček, J. Šilar, J. Valečka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 167–168
pdf (0.11 MB)

Poznámky k paleoekologii mlžů ordoviku pražské pánve
J. Kříž, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 168–172
pdf (0.29 MB)

Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště
E. Pivec, M. Štemprok, J.K. Novák, M. Lang, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 172–174
pdf (0.14 MB)

Trachybazalt-ryolitová vulkanická série z tepelské vrchoviny: geochemie a petrologie
E. Pivec, J. Ulrych, M. Lang, E. Arva-Sos, Č. Nekovařík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 174–176
pdf (0.15 MB)

Vztah chemického složení minerálních vod a horninového podloží na lokalitě Prameny
M. René, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 176–177
pdf (0.09 MB)

Struktury a textury kvartérních klastických sedimentů v České republice
E. Růžičková, M. Růžička, A. Zeman, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 178–179
pdf (0.12 MB)

Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi
E. Růžičková, A. Zeman, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 179–180
pdf (0.1 MB)

Nové informace o brachiopodech liasu Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 181–181
pdf (0.06 MB)

Studium jílové frakce sedimentů kontinentálního zalednění v České republice
M. Šťastný, E. Růžičková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 182–182
pdf (0.05 MB)

Chemické a petrofyzikální změny při greisenizaci žul krušnohorského batolitu
M. Štemprok, M. Chlupáčová, E. Pivec, J.K. Novák, M. Lang, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 183–186
pdf (0.17 MB)

Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko
I. Vavřín, J. Frýda, E. Jelínek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 187–188
pdf (0.09 MB)

Sladkovodní mikrovertebrátní společenstva dorogomilovskianu (střední stephan B) až středního sakmarianu (svrchní autun) České republiky
J. Zajíc, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 189–190
pdf (0.09 MB)