I -
Ochrana geologických lokalit

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 (ročník 30)

I - OCHRANA GEOLOGICKÝCH LOKALIT

Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu
F. Fediuk, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 143–145
pdf (0.24 MB)

Hyalofán v českých fonolitech
F. Fediuk, E. Fediuková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 145–146
pdf (0.21 MB)

Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 147–148
pdf (0.07 MB)