H -
Prognózy nerostných surovin

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 (ročník 30)

H - PROGNÓZY NEROSTNÝCH SUROVIN

Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
P. Hrazdíra, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 141–142
pdf (0.34 MB)