G -
Komplexní regionálně geologický výzkum

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 (ročník 30)

G - KOMPLEXNÍ REGIONÁLNĚ GEOLOGICKÝ VÝZKUM

Geochemická charakteristika spraší významných moravských lokalit
M. Adamová, P. Havlíček, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 91–94
pdf (0.15 MB)

Kvartérně geologický a paleopedologický výzkum východně od Znojma
M. Adamová, P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 95–97
pdf (0.15 MB)

Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky
O. Bábek, J. Kalvoda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 97–99
pdf (0.15 MB)

Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu
M. Bubík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 99–101
pdf (0.15 MB)

Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
J. Čejka, J. Sejkora, R. Skála, J. Litochleb, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 101–102
pdf (0.09 MB)

Studium polymerace kyseliny křemičité gelovou filtrací
J. Faimon, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 102–104
pdf (0.14 MB)

Skupina Acritarcha ve spodním ordoviku pražské pánve
O. Fatka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 104–106
pdf (0.14 MB)

Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien): studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast)
J. Frýda, K. Vokurka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 106–108
pdf (0.27 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic
P. Havlíček, D. Minaříková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 108–109
pdf (0.08 MB)

Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia
P. Havlíček, P. Neruda, M. Oliva, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 109–111
pdf (0.13 MB)

Neogenní sedimenty a holocenní půdy u Jezeřan-Maršovic
P. Havlíček, P. Neruda, M. Oliva, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 111–112
pdf (0.08 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů a půd mezi Kobylím a Terezínem (Velký vrch)
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 112–113
pdf (0.08 MB)

Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev)
L. Hradecká, J. Pražák, L. Švábenická, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 113–115
pdf (0.15 MB)

Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev
L. Hradecká, L. Švábenická, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 115–117
pdf (0.12 MB)

Marker - náhlá klimatická změna
J. Hradilová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 117–120
pdf (0.46 MB)

Morfometrické vyhodnocení okluzální zubní plochy kvartérních koní (Equidae, Perissodactyla, Mammalia) na některých pleistocenních lokalitách Evropy
J. Cholastová-Uhlířová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 120–121
pdf (0.1 MB)

Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí
J. Jedlička, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 121–123
pdf (0.15 MB)

Čeleď Sciuridae (veverkovití) na neogenních lokalitách Čech
E. Kadlecová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 123–124
pdf (0.09 MB)

Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku
J. Král, J. Marek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 124–125
pdf (0.11 MB)

Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava)
L. Maštera, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 125–127
pdf (0.11 MB)

Srovnání palynologické a geochemické studie perucko-korycanského souvrství
B. Pacltová, R. Pátová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 127–128
pdf (0.1 MB)

Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
J. Sejkora, J. Čejka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 128–129
pdf (0.1 MB)

Ke genezi světlé mezipolohy uvnitř PK III v Dolních Věstonicích
L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 129–131
pdf (0.11 MB)

Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu
V. Suchý, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 131–132
pdf (0.09 MB)

Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
V. Suchý, I. Sýkorová, Š. Eckhardtová, P. Dobeš, M. Stejskal, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 133–134
pdf (0.1 MB)

Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika)
M. Szabad, J. Valíček, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 135–135
pdf (0.05 MB)

Přehledná stratigrafická tabulka permokarbonu kladensko-rakovnické pánve
M. Váně, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 136–137
pdf (0.08 MB)

Žraločí fauna v sedimentech svrchní křídy na Lounsku
V. Vlačiha, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 137–138
pdf (0.22 MB)

Složení a původ černých kůr na stěnách krasových dutin ve Velkolomu Čertovy schody u Koněprus
A. Zeman, V. Suchý, K. Melka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 138–140
pdf (0.5 MB)