D -
Geologicko-ekologický výzkum podkrušnohorských pán

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 (ročník 30)

D - GEOLOGICKO-EKOLOGICKÝ VÝZKUM PODKRUŠNOHORSKÝCH PÁN

Lahary v Doupovských horách
P. Hradecký, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 53–55
pdf (0.15 MB)

Pylová zrna v polétavém prachu v Mostě a Tušimicích
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 53–53
pdf (0.15 MB)

Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla
J.K. Novák, M. Konalová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 55–57
pdf (0.14 MB)

Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 57–58
pdf (0.09 MB)

Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 58–59
pdf (0.08 MB)

Hodnocení půd ve vztahu k acidifikaci a kontaminaci rizikovými prvky
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 59–60
pdf (0.08 MB)

Kontrastní série alkalických vulkanitů v severních Čechách
J. Ulrych, E. Pivec, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 61–62
pdf (0.23 MB)

Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu
P. Zelenka, M. Coubal, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 62–63
pdf (0.23 MB)

O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno
M. Bubík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 64–66
pdf (0.15 MB)

Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova
J. Čtyroká, P. Pálenský, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 66–70
pdf (0.29 MB)

Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň)
J. Čtyroká, L. Švábenická, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 70–71
pdf (0.29 MB)

Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka
M. Eliáš, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 72–73
pdf (0.12 MB)

Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat
M. Konzalová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 73–74
pdf (0.1 MB)

Spiriferidní brachiopodi karnu Slovenského krasu
M. Siblík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 75–75
pdf (0.06 MB)