C -
Sorbovaný plyn v uhelných slojích

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 (ročník 30)

C - SORBOVANÝ PLYN V UHELNÝCH SLOJÍCH

Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve
V. Holub, M. Eliáš, P. Hrazdíra, J. Franců, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 51–52
pdf (0.09 MB)