B -
Geologické podmínky ukládání vyhořelých palivových

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 (ročník 30)

B - GEOLOGICKÉ PODMÍNKY UKLÁDÁNÍ VYHOŘELÝCH PALIVOVÝCH

Experimentální výzkum interakce hydrotermálního roztoku obsahujícího Cs s koutským granitem
M. Drábek, I. Vavřín, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 45–46
pdf (0.38 MB)

Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu
D. Matějka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 47–48
pdf (0.09 MB)

Mineralogie výplní puklin melechovského masivu
I. Vavřín, M. Drábek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 49–50
pdf (0.09 MB)