A -
Styk českého masivu a západních karpat

Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 (ročník 30)

A - STYK ČESKÉHO MASIVU A ZÁPADNÍCH KARPAT

Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy
J. Adamovič, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 13–14
pdf (0.11 MB)

Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě
E. Břízová, P. Havlíček, J. Kovanda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 14–18
pdf (0.24 MB)

Groinformační systém map geofaktorů životního prostředí 1 : 50 000
I. Cícha, J. Kaigl, P. Rambousek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 18–19
pdf (0.1 MB)

Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály
J. Čurda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 20–21
pdf (0.13 MB)

Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné
J. Čurda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 22–23
pdf (0.13 MB)

Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras)
J. Dvořák, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 24–24
pdf (0.11 MB)

Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1 : 10 000 v okolí Tišnova
J. Dvořák, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 25–25
pdf (0.06 MB)

Vymezení brtnické žuly v lužickém plutonu
P. Eckhardt, Š. Eckhardová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 26–26
pdf (0.05 MB)

Krystalinikum a perm v podloží křídy na listu Svitavy
P. Hanžl, J. Adamovič, M. Stárková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 27–28
pdf (0.25 MB)

Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území k typu Weinsberg
R. Heřmánek, F. Čekal, D. Matějka, M. Klečka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 28–30
pdf (0.3 MB)

Litostratigrafie a stavba železnobrodského krystalinika: výsledek variských tektodeformačních procesů
V. Kachlík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 30–31
pdf (0.11 MB)

Kvartérně geologické poměry okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi
M. Lachmanová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 32–33
pdf (0.12 MB)

Inženýrskogeologická charakteristika horninového prostředí v území jihovýchodně od závistského přesmyku
Z. Lochmann, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 34–35
pdf (0.11 MB)

Podloží Doupovských hor
B. Mlčoch, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 36–37
pdf (0.11 MB)

Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem
V. Prouza, Z. Šimůnek, J. Zajíc, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 37–38
pdf (0.11 MB)

Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 38–41
pdf (0.18 MB)

Interakce litosféra-pedosféra
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 41–42
pdf (0.09 MB)

K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku
M. Váně, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 42–43
pdf (0.08 MB)

Lateritické zvětraliny na letovickém krystaliniku
P. Zelenka, T. Grygar, Č. Nekovařík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 44–44
pdf (0.03 MB)