Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 (ročník 27)

Nové poznatky o litologii a tektonice svrchní křídy z plynovodního výkopu na Českolipsku (úsek Jestřebí-Zakšín)
J. Adamovič, M. Coubal, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 7–9
pdf (0.12 MB)

Granitoidy rozvadovského masivu
K. Breiter, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 9–10
pdf (0.09 MB)

Pravděpodobný zdroj šlichových anomálií kassiteritu a wolframitu v okolí Rožmberka nad Vltavou
K. Breiter, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 11–12
pdf (0.07 MB)

Fosforem bohaté alkalické živce některých silně diferenciovaných peraluminickým granitů Českého masívu
K. Breiter, J. Frýda, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 12–13
pdf (0.07 MB)

Přehled palynologických výzkumů kvartérních sedimentů v roce 1993
E. Břízová, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 14–15
pdf (0.05 MB)

Kvartérně geologický výzkum "Čejčského Jezera"
E. Břízová, P. Havlíček, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 15–16
pdf (0.09 MB)

Výsledky revize senonských foraminifer ze zóny Čejč-Zaječí ždánické jednotky
M. Bubík, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 16–17
pdf (0.09 MB)

Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek
J. Čtyroká, P. Havlíček, Z. Novák, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 17–19
pdf (0.13 MB)

Granodioritová intruze u Lubné jz. od Rakovníka
D. Dolejš, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 20–21
pdf (0.09 MB)

Geochemicko-ekologické mapování pražské aglomerace
M. Ďuriš, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 21–21
pdf (0.04 MB)

Kašperské Hory: studium fluidních inkluzí v křemenných žilách
J. Ďurišová, L. Strnad, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 22–22
pdf (0.05 MB)

Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
M. Eliáš, Z. Stráník, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 23–24
pdf (0.1 MB)

Pokračování neratovického komplexu do území Prahy
F. Fediuk, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 24–25
pdf (0.07 MB)

Vulkanoplutonická formace rožmitálské kry a výsledky její korelační analýzy
F. Fediuk, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 26–27
pdf (0.08 MB)

Geochemie rop a plynů a modelování jejich tvorby ze zdrojových hornin v oblasti styku Západních Karpat a Českého masívu
J. Franců, F. Bůzek, P. Müller, O. Krejčí, Z. Boháček, M. Michalíček, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 27–28
pdf (0.1 MB)

Kvartérně geologický výzkum v centru Uherského Hradiště
P. Havlíček, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 29–29
pdf (0.05 MB)

Nové kvartérní lokality z okolí Moravských Bránic
P. Havlíček, P. Pálenský, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 30–32
pdf (0.08 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-41 Čáslav
O. Holásek, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 33–34
pdf (0.11 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 13-11 Benátky nad Jizerou
O. Holásek, P. Havlíček, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 35–37
pdf (0.15 MB)

Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou
L. Hradecká, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 37–38
pdf (0.1 MB)

Geologická dokumentace plynovodních rýh
P. Hradecký, J. Šebesta, B. Mlčoch, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 39–40
pdf (0.09 MB)

Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu
M. Hrubeš, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–42
pdf (0.14 MB)

Kvartérně geologické mapování na listu Pelhřimov
M. Hrubeš, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 41–41
pdf (0.04 MB)

Kvartérní sedimenty na listu 13-33 Benešov
J. Kadlec, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 43–44
pdf (0.09 MB)

Kinematický model zlomové stavby strážského bloku
M. Klečka, J. Synek, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 44–45
pdf (0.08 MB)

Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové
E. Knobloch, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 46–47
pdf (0.1 MB)

Vzájemné vztahy mezi flórami z peruckých vrstev v Čechách a na Moravě
E. Knobloch, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 47–49
pdf (0.15 MB)

Předběžné výsledky mikropaleontologického (palynologického) výzkumu kaolínových uloženin na Karlovarsku a Podbořansku
M. Konzalová, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 49–50
pdf (0.1 MB)

O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku
J. Kovanda, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 51–52
pdf (0.1 MB)

Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava)
O. Krejčí, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 52–54
pdf (0.14 MB)

Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
J. Krhovský, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 54–55
pdf (0.17 MB)

Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23
J. Krhovský, M. Kučera, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 57–58
pdf (0.07 MB)

Pražská pánev (starší paleozoikum Barrandienu) zařazena do seznamu konvence UNESCO o světovém dědictví
J. Kříž, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
O. Kvídová, L. Minařík, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 60–61
pdf (0.08 MB)

Výzkum mladopleistocenních a holocenních sedimentů v korelaci s vývojem podnebí
V. Ložek, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 62–62
pdf (0.06 MB)

Proterozoikum na listu Přeštice
J. Mašek, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 63–64
pdf (0.08 MB)

Ichnofosilie vzniklé v pevných substrátech (vrtby) ze spodního devonu Barrandienu
R. Mikuláš, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 65–66
pdf (0.36 MB)