Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 (ročník 25)

Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r. 1991
J. Aichler, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 14–15
pdf (0.07 MB)

Medzinárodný projekt výskumu spraší
J. Bártová, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 16–17
pdf (0.07 MB)

Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
J. Bek, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 17–18
pdf (0.06 MB)

Palynologický rozbor sedimentů z lokality Nové Mlýny
E. Břízová, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 19–20
pdf (0.07 MB)

Nález svrchního albu v magurském příkrovu Hostýnských vrchů
M. Bubík, Z. Stráník, L. Švábenická, M. Vůjta, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 20–21
pdf (0.06 MB)

Flóra kučlínských diatomitů, její složení, charakter a vztahy
Č. Bůžek, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 21–23
pdf (0.11 MB)

K problému "sonnenbrandu"
V. Cajz, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 24–25
pdf (0.07 MB)

Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě
J. Čtyroká, P. Čtyroký, Z. Novák, L. Švábenická, M. Vůjta, J. Zelenka, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 25–28
pdf (0.14 MB)

Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
J. Čtyroká, P. Čtyroký, P. Pálenský, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 28–29
pdf (0.07 MB)

Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí
J. Čtyroká, K. Pošmourný, M. Hamet, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 30–32
pdf (0.11 MB)

Nález měkkýšů v dynowských slínovcích (menilitovém souvrství) ždánické jednotky
P. Čtyroký, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 33–34
pdf (0.07 MB)

Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech
P. Dobeš, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 34–35
pdf (0.06 MB)

Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí
P. Dobeš, J. Pašava, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 35–36
pdf (0.07 MB)

Ekologicko-geochemické mapování pražské aglomerace
M. Ďuriš, A. Jančařík, V. Sáňka, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 36–37
pdf (0.07 MB)

Geochemický atlas ČSFR
M. Ďuriš, A. Jančařík, V. Sáňka, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 37–38
pdf (0.07 MB)

Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
J. Ďurišová, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 39–40
pdf (0.07 MB)

Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku
M. Eliáš, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 40–42
pdf (0.1 MB)

Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
F. Fediuk, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 42–43
pdf (0.08 MB)

Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
F. Fediuk, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 44–45
pdf (0.07 MB)

Krystalinikum na území listu 11-134 Hůrka
J. Fiala, J. Machart, Z. Vejnar, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 45–47
pdf (0.11 MB)

Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
J. Fiala, J. Machart, Z. Vejnar, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 47–48
pdf (0.07 MB)

Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová
J. Fiala, J. Machart, Z. Vejnar, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 48–50
pdf (0.1 MB)

Kvartérní sedimenty v okolí Milovic, Lednice a Sedlce
P. Havlíček, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 50–51
pdf (0.07 MB)

Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast
J. Hladil, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 51–53
pdf (0.11 MB)

Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus-otomari-Kačák event
J. Hladil, P. Beroušek, P. Lukeš, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 53–55
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic
Š. Hladilová, S. Nehyba, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 56–57
pdf (0.07 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Nymburk
O. Holásek, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 58–62
pdf (0.19 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Jindřichův Hradec
O. Holásek, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 62–65
pdf (0.15 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu 32-422 Pohorská Ves
O. Holásek, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 65–67
pdf (0.1 MB)

Kvartérní sedimenty na území listu Pohoří na Šumavě
O. Holásek, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 67–68
pdf (0.07 MB)

Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti
Holub V. F., ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve
L. Hradecká, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 70–72
pdf (0.11 MB)

Hydrogeologické aspekty racionálního využití opuštěných důlních prostor
G. Kačura, J. Burda, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 72–73
pdf (0.07 MB)

Revize karbonátových hornin v regionu středních čech z hlediska zemědělství
Z. Kadounova, K. Dušek, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 74–75
pdf (0.07 MB)

Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly
M. Klečka, J. Machart, M. Melín, M. Lang, E. Pivec, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 76–78
pdf (0.1 MB)

Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidfi moldanubického plutonu
M. Klečka, D. Matějka, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 79–80
pdf (0.07 MB)

Studium postmagmatické alterace ilmenitu ve felzitických žilných subvulkanitech od Lásenice na Jindřichohradecku
M. Klečka, V. Šrein, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 81–82
pdf (0.08 MB)

Mikroflóra paleogénu pouzdřanské jednotky
M. Kozalová, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 83–84
pdf (0.07 MB)

Výzkum významných pleistocenních lokalit Brno-Stránská skála, Sedlec a Horka-Sv. Ondřej
J. Kovanda, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 84–87
pdf (0.15 MB)

Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů
J. Krhovský, M. Adamová, Č. Bůžek, P. Čtyroký, O. Fejfar, J. Hladíková, M. Konzalová, Z. Kvaček, H. Maslowská, B. Pacltová, A. Youssef, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 88–89
pdf (0.07 MB)