Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Kontakt

Zprávy o geologických výzkumech vydává Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1
E-mail: zgv-redakce@geology.cz

Šéfredaktorka

RNDr. Lenka Hradecká, CSc.
lenka.hradecka@geology.cz

Odpovědná redaktorka

Mgr. Vlasta Čechová
vlasta.cechova@geology.cz