Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "FORAMINIFERA" v:

Souhrnné výsledky mikropaleontologických analýz sedimentů podorlické křídy se zaměřením na foraminifery
R. Pokorný, E. Škrabalová, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 128–130
pdf (0.36 MB)

Výsledky mapování a stratigrafických výzkumů ve slezské jednotce na území listu Horní Bečva
M. Bubík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 9–14
pdf (0.2 MB)

Křídové sedimenty na území listu 13-113 Sojovice
J. Valečka, P. Zelenka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 39–41
pdf (0.4 MB)

Spodní turon v cihelně Kutná Hora-Sedlec
R. Vodrážka, L. Hradecká, P. Čáp, L. Švábenická, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 41–44
pdf (0.5 MB)

Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
M. Bubík, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 102–105
pdf (0.38 MB)

Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk-Na Vrších u Kutné Hory
L. Hradecká, L. Švábenická, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 106–108
pdf (0.58 MB)

Předběžné výsledky studia foraminifer z křídových červených vrstev rumunských Východních Karpat
M. Bubík, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 9–12
pdf (0.41 MB)

Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm
P. Skupien, M. Bubík, R. Mikuláš, Z. Vašíček, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 48–50
pdf (0.14 MB)

Kvantitativní analýza foraminiferových tafocenóz z lokality Lom u Nové Vsi
C. Sviták, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 97–98
pdf (0.06 MB)

Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Traunsee (Salzkammergut, Horní Rakousko)
L. Hradecká, H. Lobitzer, M. Svobodová, L. Švábenická, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 149–151
pdf (0.06 MB)

Eocenní aglutinované foraminifery a nález druhu Sculptobaculites barri ve vrtu Krumvíř 2 na Moravě
M. Bubík, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 80–82
pdf (0.11 MB)

Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniac-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina)
L. Hradecká, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 140–141
pdf (0.07 MB)

První studium foraminifer na lokalitě Lom u Radimi
C. Sviták, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 143–144
pdf (0.07 MB)

Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech
C. Sviták, R. Labuťa, M. Urban, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 145–146
pdf (0.07 MB)

Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
M. Svobodová, L. Hradecká, P. Skupien, L. Švábenická, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 147–149
pdf (0.11 MB)

Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě)
J. Čtyroká, P. Čtyroký, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 20–21
pdf (0.07 MB)

Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty)
M. Svobodová, L. Hradecká, P. Skupien, L. Švábenická, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 105–109
pdf (0.09 MB)

Blatnička - významný profil v magurském flyši pro výzkum hraničního eventu paleocén/eocén v hlubokomořském prostředí pod CCD
M. Bubík, M. Adamová, E. Franců, J. Franců, P. Gedl, L. Švábenická, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 11–15
pdf (0.27 MB)

Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
I. Cicha, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 16–18
pdf (0.17 MB)

Biostratigrafické hodnocení badenských sedimentů na listu Olomouc (foraminifery a vápnité nanofosilie)
J. Čtyroká, L. Švábenická, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 17–20
pdf (0.21 MB)

Vybrané výsledky mikrozoopaleontologického studia peruckých vrstev (cenoman) při jihozápením okraji Prahy
C. Sviták, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 77–78
pdf (0.09 MB)

Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1999
M. Bubík, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 169–174
pdf (0.32 MB)

Zpráva o geologickém mapování ždánické jednotky na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
M. Bubík, L. Švábenická, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 9–11
pdf (0.15 MB)

Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska
K. Diviš, C. Sviták, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 15–16
pdf (0.09 MB)

Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc
M. Hrubeš, J. Čtyroká, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 20–22
pdf (0.16 MB)

Zajímavý cenomanský výchoz v sz. části cihelny v Praze-Hloubětíně
C. Sviták, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 73–75
pdf (0.15 MB)

Taxonomický výzkum podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1998
M. Bubík, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 129–133
pdf (0.26 MB)

Nálezy neogenních sedimentů u Omic
K. Diviš, C. Sviták, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 64–64
pdf (0.06 MB)

Výskyt mořského spodního badenu jižně od Bouzova
V. Panoš, Z. Novák, I. Pek, J. Zapletal, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 69–70
pdf (0.26 MB)

Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně
C. Sviták, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 104–105
pdf (0.09 MB)

Sedimentace a faunistické tafocenózy ve svrchním cenomanu a spodním turanu okolí Brandýsa nad Labem (česká křídová pánev)
J. Žítt, Č. Nekovařík, L. Hradecká, B. Záruba, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 114–115
pdf (0.11 MB)

Výsledky taxonomického výzkumu podčeledi Recurvoidinae (Foraminifera) v roce 1997
M. Bubík, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 151–153
pdf (0.15 MB)

Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky)
L. Švábenická, J. Čtyroká, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 166–170
pdf (0.21 MB)

O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno
M. Bubík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 64–66
pdf (0.15 MB)

Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova
J. Čtyroká, P. Pálenský, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 66–70
pdf (0.29 MB)

Biostratigrafická korelace foraminifer a nanofosilií v miocenních sedimentech jižně od Šatova (karpatská předhlubeň)
J. Čtyroká, L. Švábenická, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 70–71
pdf (0.29 MB)

Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu
M. Bubík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 99–101
pdf (0.15 MB)

Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev)
L. Hradecká, J. Pražák, L. Švábenická, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 113–115
pdf (0.15 MB)

Mikrobiostratigrafie sedimentů jizerského a teplického souvrství v lomu Úpohlavy, česká křídová pánev
L. Hradecká, L. Švábenická, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 115–117
pdf (0.12 MB)

Nález foraminifer v ordoviku Barrandienu
M. Bubík, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 18–20
pdf (0.12 MB)

O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10
M. Bubík, J. Dvořák, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 20–21
pdf (0.09 MB)

Nové poznatky ke stratigrafii miocénu Alpsko-karpatské předhlubně
I. Cicha, J. Čtyroká, S. Nehyba, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 27–28
pdf (0.09 MB)

Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve
L. Hradecká, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 96–97
pdf (0.08 MB)

Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně
I. Cicha, J. Čtyroká, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 20–20
pdf (0.05 MB)

Křída na listu geologické mapy 1:50 000 Sobotka
S. Čech, L. Hradecká, V. Tima, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 24–26
pdf (0.15 MB)

Výzkum bazálních a okrajových klastik spodního badenu sv. od Novosedel
J. Čtyroká, P. Havlíček, L. Hradecká, L. Švábenická, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 27–28
pdf (0.11 MB)

Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
P. Havlíček, J. Čtyroká, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 53–54
pdf (0.08 MB)

Foraminiferové společenstvo nalezené ve vzorcích svrchnokřídových sedimentů severně od Salzburgu
L. Hradecká, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 58–59
pdf (0.08 MB)

Změny společenstev foraminifer spodnooligocenních pouzdřanských slínů v gradientu ubývání kyslíku u dna
J. Krhovský, M. Kučera, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 68–70
pdf (0.15 MB)

Výsledky revize senonských foraminifer ze zóny Čejč-Zaječí ždánické jednotky
M. Bubík, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 16–17
pdf (0.09 MB)

Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek
J. Čtyroká, P. Havlíček, Z. Novák, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 17–19
pdf (0.13 MB)

Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou
L. Hradecká, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 37–38
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky o rodu Spiroplectinella Kiselman, 1972 (Foraminiferida)
J. Čtyroká, A. Zlinská, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 17–18
pdf (0.05 MB)

Pteropodové horizonty v podrohovcovém členu menilitového souvrství ve Velkých Němčicích (spodní oligocén, ždánická jednotka)
J. Krhovský, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 59–60
pdf (0.09 MB)

Biostratigrafická revize zlínského souvrství ve vrtu Jarošov-1
L. Švábenická, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 77–80
pdf (0.13 MB)

Výskyty fosforitů v příbřežském vývoji české křídy
J. Žítt, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 86–87
pdf (0.09 MB)

Změny foraminiferového společenstva související s eventy vázanými k hranici cenoman-turon v centrální části české křídové pánve
L. Hradecká, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 70–72
pdf (0.11 MB)