Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "METAMORFÓZA NÍZKOSTUPŇOVÁ" v:

Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří
L. Maštera, J. Otava, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 139–142
pdf (0.27 MB)