Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "LINEAMENT" v:

Fosilní hydrotermální kras v Čechách a na Moravě: společné rysy a aktualistické analogie
A. Zeman, V. Suchý, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 83–84
pdf (0.09 MB)

Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
F.V. Holub, M. Štemprok, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 136–138
pdf (0.13 MB)

Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
M. Štemprok, M. Chlupáčová, F.V. Holub, J. Novák, M. Lang, E. Pivec, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 142–145
pdf (0.16 MB)