Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "POHYB SVAHOVÝ" v:

Morfologie a morfometrie gravitačních proudů v Moravskoslezských Beskydech
K. Šilhán, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 75–78
pdf (0.84 MB)

Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
K. Kirchner, P. Roštínský, Z. Máčka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 95–97
pdf (0.23 MB)

Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
J. Rybář, V. Jánoš, J. Klimeš, T. Nýdl, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 113–118
pdf (1.56 MB)

Holocenní vrásová deformace hornin godulského souvrství svahovými pohyby
I. Baroň, V. Jánoš, J. Klimeš, R. Novotný, F. Hubatka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 46–49
pdf (0.66 MB)

Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny
I. Baroň, D. Kašperáková, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 49–52
pdf (0.28 MB)

Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech
M. Koželuh, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 76–79
pdf (0.42 MB)

Vliv klimatu na vývoj různých typů svahových pohybů
J. Rybář, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 90–92
pdf (0.16 MB)

Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
J. Rybář, V. Jánoš, J. Klimeš, T. Nýdl, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 92–96
pdf (0.39 MB)

Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
I. Baroň, P. Hradecký, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 139–143
pdf (1.1 MB)

Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
J. Klimeš, V. Vilímek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 151–153
pdf (0.12 MB)

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů
E. Břízová, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 53–54
pdf (0.07 MB)

Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
J. Suchý, J. Rybář, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 136–137
pdf (0.09 MB)

Základní klasifikace svahových sedimentů
M. Růžička, E. Růžičková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 158–161
pdf (0.22 MB)

Strukturní a texturní znaky svahových sedimentů
E. Růžičková, M. Růžička, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 161–163
pdf (0.14 MB)