Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "STUDIE ENVIRONMENTÁLNÍCH VLIVŮ" v:

Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení
J. Godány, P. Hrazdíra, P. Rambousek, V. Kopačková, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 69–71
pdf (0.16 MB)

Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití výsledky projektu v roce 2005
J. Pašava, P. Bezuško, E. Komínek, B. Kříbek, F. Honoré Yameogo, A. Kaboré, B. Zida, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 154–155
pdf (0.18 MB)

Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie
I. Barnet, I. Fojtíková, E. Zítová, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 187–189
pdf (0.08 MB)

PGE-kovonosné černé břidlice v jižní Číně: mechanismus jejich obohacení a environmentální aspekty
J. Pašava, B. Kříbek, K. Žák, Li Chaoyang. , Gao Zhenmin. , Luo Taiji. , Zeng Mingguo. , ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 193–196
pdf (0.09 MB)

Zhodnocení energetického potenciálu černých břidlic republiky Burkina Faso a vlivu jejich spalování na životní prostředí
J. Pašava, B. Kříbek, U. Wenmenga, P. Bezuško, I. Knésl, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 197–200
pdf (0.18 MB)

Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu 'ZAMBIE - 2001'
A. Seifert, V. Žáček, S. Vrána, V. Pecina, I. Knésl, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 200–202
pdf (0.08 MB)

Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
M. Cuřín, J. Čurda, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 96–99
pdf (0.22 MB)

Ovlivnění podzemních vod těžbou nerostných surovin
J. Čurda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 116–121
pdf (0.36 MB)

Hydrogeologické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany
J. Čurda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 134–137
pdf (0.25 MB)

Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
Z. Hroch, Z. Lochmann, O. Moravcová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 140–143
pdf (0.36 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu Rybárenské slati
E. Břízová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 149–150
pdf (0.1 MB)