Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "SEDIMENTY KARBONÁTOVÉ" v:

Měkkýši svahové kaskádky pěnovců, slínů a almů u Liptovské Lužné v Nízkých Tatrách
J. Kovanda, M. Horsák, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 70–73
pdf (0.26 MB)

Subfosilní měkkýši ložiska slatin u Spišské Belé východně od Vysokých Tater
J. Kovanda, M. Horsák, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 73–76
pdf (0.21 MB)

Nález ichnofosilie Chondrites Sternberg, 1833, ve "Scyphocrinitovém horizontu" (devon Barrandienu)
R. Mikuláš, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 38–39
pdf (0.23 MB)

Pěnovce v údolí Čimického potoka v Praze 8
F. Fediuk, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 69–70
pdf (0.12 MB)

Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc
J. Zapletal, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 41–43
pdf (0.16 MB)

Recentní pěnovce v Čimické rokli v Praze 8
V. Cílek, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 124–128
pdf (0.78 MB)

Sedimentární textury karbonátových hornin ve svrchním proterozoiku u Jarova
R. Mikuláš, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 60–62
pdf (0.14 MB)

Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří
I. Chlupáč, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 19–22
pdf (0.22 MB)

Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky
O. Bábek, J. Kalvoda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 97–99
pdf (0.15 MB)

Izotopové složení stroncia silurské a devonské mořské vody v pražské pánvi (Barrandien): studie stratotypu hranice silur-devon (Klonk u Suchomast)
J. Frýda, K. Vokurka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 106–108
pdf (0.27 MB)

Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
P. Čtyroký, P. Hrazdíra, J. Valečka, M. Váně, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 33–34
pdf (0.09 MB)

Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
P. Čtyroký, P. Hrazdíra, Z. Zícha, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 35–37
pdf (0.14 MB)

Nové výsledky výzkumu brachiopodové fauny triasu a jury Severních vápencových Alp
M. Siblík, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 83–83
pdf (0.05 MB)

Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
V. Suchý, P. Dobeš, I. Sýkorová, I. Rozkošný, J. Horák, J. Franců, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 89–91
pdf (0.12 MB)

Záchranný geologický výzkum koněpruského rifu v hodině dvanácté
J. Hladil, A. Gabašová, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 33–34
pdf (0.1 MB)

Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast
J. Hladil, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 51–53
pdf (0.11 MB)

Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus-otomari-Kačák event
J. Hladil, P. Beroušek, P. Lukeš, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 53–55
pdf (0.1 MB)