Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "DIGITALIZACE" v:

Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
I. Baroň, P. Hradecký, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 139–143
pdf (1.1 MB)

Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000"
I. Cicha, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 9–9
pdf (0.05 MB)