Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "LOM" v:

Amfibolity chýnovské pestré skupiny
M. René, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 136–138
pdf (0.22 MB)

Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
J. Valečka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 175–179
pdf (0.49 MB)

Barokní sochy z okolí Manětína
J. Šrámek, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 154–157
pdf (1 MB)

Maletínské a mladějovské pískovce na Čestném sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci
J. Šrámek, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 158–161
pdf (0.91 MB)

K otázce stáří dinasových křemenců mezi Mostem a Louny
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 44–47
pdf (0.48 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na území České republiky; případová studie pro okresy Praha-východ, Kolín a Kutná Hora
V. Cílek, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 126–127
pdf (0.1 MB)

Orientace sloupcovitosti bazaltoidu z Heřmanic: přírodní nebo geotechnický fenomén?
F. Fediuk, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 127–128
pdf (0.1 MB)