Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "TERASA" v:

Geologie kvartérních fluviálních sedimentů na soutoku Labe s Jizerou
J. Tyráček, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 133–138
pdf (0.12 MB)

Nový IGCP projekt 518
J. Tyráček, P. Havlíček, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 88–88
pdf (0.04 MB)

Kvartérní sedimenty na mapě 14-412 Šumperk
O. Holásek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 18–20
pdf (0.15 MB)

Kvartérní sedimenty na mapě 14-414 Zábřeh
O. Holásek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 23–25
pdf (0.15 MB)

Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
Z. Lochmann, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 25–28
pdf (0.21 MB)

Terasový systém řek Dourdou a Rance v okolí St. Sernin-sur-Rance, jz. okraj Centrálního masivu (Francie)
P. Havlíček, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 91–93
pdf (0.11 MB)

Malakostratigrafický výzkum pěnovců Bílých Karpat
V. Ložek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 114–115
pdf (0.1 MB)

Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova
P. Havlíček, J. Kovanda, Z. Novák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 18–18
pdf (0.04 MB)

Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 40–44
pdf (0.17 MB)

Radiokarbonové datování sedimentů z paleomeandrů Labe
E. Břízová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 147–149
pdf (0.12 MB)

Holocenní sedimenty Labe mezi Nymburkem a Tišicemi
E. Růžičková, A. Zeman, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 179–180
pdf (0.1 MB)