Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "KRUŠNOHORSKÉ KRYSTALINIKUM" v:

Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny
K. Breiter, R. Čopjaková, B. Mlčoch, R. Škoda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 116–120
pdf (0.36 MB)

Žilné horniny zastižené při ražbě tunelů Panenská a Libouchec dálnice D8 ve východních Krušných horách
B. Mlčoch, F.V. Holub, P. Gajdoš, R. Chmelař, J. Pres, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 26–28
pdf (0.47 MB)

Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
L. Rukavičková, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 166–168
pdf (0.73 MB)

Proterozoické parametamorfity Altenberské kry
P. Schovánek, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 38–39
pdf (0.07 MB)

Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín
E. Břízová, P. Havlíček, B. Mlčoch, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 13–14
pdf (0.08 MB)

Petrologie tmavých žilných hornin jáchymovského rudního revíru a jejich petrofyzikální vlastnosti
M. Štemprok, M. Chlupáčová, F.V. Holub, J. Novák, M. Lang, E. Pivec, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 142–145
pdf (0.16 MB)

Podloží Doupovských hor
B. Mlčoch, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 36–37
pdf (0.11 MB)

Neotektonické poměry při východní části krušnohorského zlomu
P. Zelenka, M. Coubal, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 62–63
pdf (0.23 MB)

Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
P. Čtyroký, P. Hrazdíra, J. Valečka, M. Váně, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 33–34
pdf (0.09 MB)

Nový výskyt miocenních sladkovodních vápenců u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách
P. Čtyroký, P. Hrazdíra, Z. Zícha, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 35–37
pdf (0.14 MB)

Nové poznatky o geologii Doupovských hor
P. Hradecký, B. Mlčoch, J. Šebesta, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 59–60
pdf (0.08 MB)

Geologická dokumentace plynovodních rýh
P. Hradecký, J. Šebesta, B. Mlčoch, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 39–40
pdf (0.09 MB)

Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
J. Fiala, J. Machart, Z. Vejnar, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 47–48
pdf (0.07 MB)

Krystalinikum na území listu 11-143 Cheb
J. Fiala, J. Machart, Z. Vejnar, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 47–48
pdf (0.07 MB)

Krystalinikum na území listu 11-321 Lipová
J. Fiala, J. Machart, Z. Vejnar, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 48–50
pdf (0.1 MB)