Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "MORAVSKOSLEZSKÝ DEVON A SPODNÍ KARBON" v:

Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras)
J. Dvořák, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 24–24
pdf (0.11 MB)

Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1 : 10 000 v okolí Tišnova
J. Dvořák, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 25–25
pdf (0.06 MB)

Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky
O. Bábek, J. Kalvoda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 97–99
pdf (0.15 MB)

Nález viséských chroustnatek v kulmu Nízkého Jeseníku
J. Král, J. Marek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 124–125
pdf (0.11 MB)

Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava)
L. Maštera, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 125–127
pdf (0.11 MB)