Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "KARBONÁTOVÁ PLATFORMA" v:

Paleozoické karbonátové facie u Grygova - litostratigrafické a pánevně analytické důsledky
O. Bábek, J. Kalvoda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 97–99
pdf (0.15 MB)