Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "BOHEMIKUM" v:

Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
Z. Skácelová, M. Rejchrt, B. Mlčoch, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 49–53
pdf (1 MB)

Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
K. Breiter, K. Žák, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 120–124
pdf (0.38 MB)

Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrstv. Součást hlinecké zóny men samostatný celek?
Š. Mrázová, J. Otava, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 29–30
pdf (0.07 MB)

Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
P. Röhlich, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 37–40
pdf (0.18 MB)

Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
P. Pacherová, I. Barnet, I. Fojtíková, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 124–126
pdf (0.12 MB)

Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy)
R. Mikuláš, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 36–37
pdf (0.22 MB)

Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně
P. Dobeš, K. Žák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 48–49
pdf (0.08 MB)

K problémům stavby krystalinického fundamentu v hlubokém podloží Lounska
M. Váně, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 84–86
pdf (0.15 MB)