Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "TĚŽKÉ MINERÁLY" v:

Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany
M. Stárková, Z. Táborský, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 184–186
pdf (0.07 MB)

Těžké minerály aluviálních náplavů sedlovského potoka na Kolínsku
F. Novák, P. Pauliš, Z. Běhal, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 157–158
pdf (0.07 MB)

Kvartér soutokové oblasti Moravy a Dyje
P. Havlíček, Z. Novák, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 187–189
pdf (0.13 MB)

Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
P. Petrová, Z. Novák, P. Čtyroký, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 28–30
pdf (0.13 MB)

Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
P. Petrová, Z. Novák, P. Havlíček, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 116–118
pdf (0.12 MB)

Litofaciální charakteristika klastik jitravské a machnínské skupiny Ještědského pohoří
L. Maštera, J. Otava, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 139–142
pdf (0.27 MB)

Kvartérně-geologický výzkum v okolí Tišnova
P. Havlíček, J. Kovanda, Z. Novák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 18–18
pdf (0.04 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů u Milotic
P. Havlíček, D. Minaříková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 108–109
pdf (0.08 MB)

Kvartérní sedimenty a fosilní půdy na Kienberku u Mikulova
P. Havlíček, L. Smolíková, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 147–148
pdf (0.07 MB)

Geologický a paleontologický výzkum na území mapy 34-22 Hodonín
P. Havlíček, J. Čtyroká, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 53–54
pdf (0.08 MB)

Geologický a paleontologický výzkum lokality Mušov sv. od Pasohlávek
J. Čtyroká, P. Havlíček, Z. Novák, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 17–19
pdf (0.13 MB)

Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii
J. Vít, J. Otava, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 85–86
pdf (0.09 MB)

Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r. 1991
J. Aichler, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 14–15
pdf (0.07 MB)

Výsledky studia dvou vrtů v hradišťském příkopu na jihovýchodní Moravě
J. Čtyroká, P. Čtyroký, Z. Novák, L. Švábenická, M. Vůjta, J. Zelenka, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 25–28
pdf (0.14 MB)