Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "REKULTIVACE" v:

Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení
J. Godány, P. Hrazdíra, P. Rambousek, V. Kopačková, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 69–71
pdf (0.16 MB)

Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou
P. Havlíček, J. Marek, E. Břízová, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 73–75
pdf (0.06 MB)

Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 58–59
pdf (0.08 MB)