Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "PŘÍKOP" v:

Vliv strukturních poměrů jílovitých sedimentů sokolovské pánve na vývoj sesuvů při výstavbě silnice I/6 západně od Karlových Varů
J. Novotný, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 82–84
pdf (0.24 MB)

Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku
M. Eliáš, P. Pálenský, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 65–66
pdf (0.12 MB)

Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla
J.K. Novák, M. Konalová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 55–57
pdf (0.14 MB)

O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno
M. Bubík, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 64–66
pdf (0.15 MB)