Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "KLASIFIKACE" v:

Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika
F. Fediuk, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 109–110
pdf (0.07 MB)

Posuny chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v západních Čechách
V. Rapprich, F. Fediuk, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 123–124
pdf (0.13 MB)

Prognózní zdroje nerostných surovin - aktualizace databáze
Z. Petáková, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 191–191
pdf (0.04 MB)

Varlamoffit z Vernéřova u Aše
F. Novák, P. Pauliš, J. Ševců, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 117–119
pdf (0.9 MB)

Litologicko·genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany
Z. Lochmann, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 25–27
pdf (0.17 MB)

Přechodní granity karlovarského plutonu
M. Lang, M. Štemprok, E. Pivec, J.K. Novák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 49–51
pdf (0.1 MB)

Svahové pohyby po extrémních srážkách v červenci 1997 a činnost Českého geologického ústavu
Z. Hroch, Z. Lochmann, O. Moravcová, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 140–143
pdf (0.36 MB)

Základní klasifikace svahových sedimentů
M. Růžička, E. Růžičková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 158–161
pdf (0.22 MB)

Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 38–41
pdf (0.18 MB)

Žulovský masiv ve Slezsku - přehled dosavadních znalostí
J. Jedlička, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 121–123
pdf (0.15 MB)

Chemické složení turmalínů z granitů krušnohorského batolitu a jeho pláště
E. Pivec, M. Štemprok, J.K. Novák, M. Lang, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 172–174
pdf (0.14 MB)