Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "MORAVSKÝ DEVON A SPODNÍ KARBON" v:

Skalní sesuv na trati mezi Libinou a Troubelicemi
J. Aichler, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 14–14
pdf (0.04 MB)

Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny)
J. Dvořák, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 54–55
pdf (0.08 MB)

První paleontologicky doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu
J. Dvořák, J. Zusková, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 55–56
pdf (0.08 MB)

Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie
L. Maštera, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 76–77
pdf (0.08 MB)

Zpráva o strukturně-geologickém výzkumu střední části Konicko-Mladečského devonu
O. Bábek, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 10–11
pdf (0.09 MB)

Korálové datování devonských vápenců na konicku (V. od Jevíčka) a u Leskovce (JJZ. od Horního Benešova)
J. Hladil, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 31–32
pdf (0.1 MB)

Miocenní mořské sedimenty redeponované do jeskyní střední části Moravského krasu
J. Kadlec, J. Čtyroká, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 50–51
pdf (0.09 MB)

Paleozoická klastika u Borotic východně od Znojma
L. Maštera, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 68–68
pdf (0.05 MB)

Zpráva o geologickém mapování na listu Jevíčko
J. Otava, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 70–72
pdf (0.14 MB)

Výzkum asociací těžkých minerálů v sedimentech jeskyní severní části Moravského krasu a jejich vztah k paleohydrografii
J. Vít, J. Otava, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 85–86
pdf (0.09 MB)

Regionální geologické a metalogenetické výzkumy v Jeseníkách v r. 1991
J. Aichler, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 14–15
pdf (0.07 MB)

Geologické poměry vápencového lomu Skalka v Měrotíně a jeho okolí
J. Čtyroká, K. Pošmourný, M. Hamet, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 30–32
pdf (0.11 MB)