Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ŽELEZNOHORSKÉ KRYSTALINIKUM" v:

Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy)
R. Mikuláš, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 36–37
pdf (0.22 MB)

Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
S. Čech, P. Rambousk, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 123–126
pdf (0.36 MB)

Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu
J. Pašava, E. Jelínek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 146–147
pdf (0.1 MB)

Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko
I. Vavřín, J. Frýda, E. Jelínek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 187–188
pdf (0.09 MB)