Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "BAZALT" v:

Rekonstrukce vulkanických procesů v okolí Kadaně
V. Rapprich, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 34–36
pdf (0.44 MB)

Analcimizované leucity a Ti-flogopit Doupovských hor
V. Rapprich, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 180–181
pdf (0.12 MB)

Aeromagnetické indikace neovulkanitů na Šluknovsku (absolutní magnetické minimum u Krásné Lípy)
K. Šalanský, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 201–202
pdf (0.07 MB)

Vulkanologie okolí Jičína
V. Rapprich, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 103–104
pdf (0.06 MB)

Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří
V. Cajz, J. Ulrych, K. Balogh, M. Lang, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 180–182
pdf (0.16 MB)

Žilné horniny v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
F.V. Holub, M. Lantora, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 133–135
pdf (0.14 MB)

Spodnoordovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv)
J. Frýda, K. Vokurka, B. Kober, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 78–79
pdf (0.09 MB)

Izotopy neodymu ve spodně paleozoických bazaltoidech Barrandienu (tepelsko-barrandienská jednotka, Český masiv)
K. Vokurka, J. Frýda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 87–87
pdf (0.06 MB)

Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
V. Suchý, I. Sýkorová, Š. Eckhardtová, P. Dobeš, M. Stejskal, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 133–134
pdf (0.1 MB)

Nález jaspisových a karneolových valounů v karbonských arkózách kladenské pánve
V. Cílek, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 22–22
pdf (0.04 MB)

Nové poznatky o geologii Doupovských hor
P. Hradecký, B. Mlčoch, J. Šebesta, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 59–60
pdf (0.08 MB)

K problému "sonnenbrandu"
V. Cajz, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 24–25
pdf (0.07 MB)

Nové horniny v jílovském pásmu a přilehlých metamorfovaných ostrovech
F. Fediuk, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 42–43
pdf (0.08 MB)

Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
F. Fediuk, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 44–45
pdf (0.07 MB)