Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ULTRABAZIKA" v:

Studium distribuce Pt-kovů v ultrabazických horninách svitavské tíhové a magnetické anomálie
J. Pašava, A. Vymazalová, I. Knésl, L. Ackerman, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 130–132
pdf (0.23 MB)

Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor
B. Mlčoch, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 25–26
pdf (0.95 MB)

Komatiit-mejmečitová povaha ultrabazik železnobrodského krystalinika
F. Fediuk, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 109–110
pdf (0.07 MB)

Příkrovová stavba staroměstské skupiny
M. Opletal, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 32–34
pdf (0.07 MB)

Zdroje, transport a frakcionace platinoidů ve vybraných geologických prostředích Českého masivu
J. Pašava, E. Jelínek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 146–147
pdf (0.1 MB)

Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace
K. Žák, P. Vlašimský, L.W. Snee, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 172–173
pdf (0.11 MB)

Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko
I. Vavřín, J. Frýda, E. Jelínek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 187–188
pdf (0.09 MB)