Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "PARAGENEZE" v:

Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
J. Kynický, Cheng Xu. , J. Mašek, O. Jaroš, H. Káňová, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 222–224
pdf (0.37 MB)

Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
J. Čejka, J. Sejkora, J. Litochleb, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 154–154
pdf (0.06 MB)

Studium minerálních paragenezi sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu (II)
J. Sejkora, J. Čejka, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 163–164
pdf (0.1 MB)

Mineralogie výplní puklin melechovského masivu
I. Vavřín, M. Drábek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 49–50
pdf (0.09 MB)

Studium minerálních paragenezí sekundárních minerálů na vybraných lokalitách Českého masivu
J. Sejkora, J. Čejka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 128–129
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky o zlatonosné mineralizaci v endokontaktní zóně středočeského plutonu jv. od Příbrami
J. Litochleb, V. Šrein, M. Lantora, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 116–117
pdf (0.08 MB)