Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "SEDIMENTOLOGIE" v:

Kvartér a přírodní nebezpečí v okolí Estelí v Nikaragui
P. Havlíček, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 148–151
pdf (0.44 MB)

Nové pohledy na hlinecké paleozoikum a proterozoikum. Vítanovské souvrstv. Součást hlinecké zóny men samostatný celek?
Š. Mrázová, J. Otava, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 29–30
pdf (0.07 MB)

Přívalové štěrky uvnitř sloje Antonín dolu Marie v sokolovské hnědouhelné pánvi
F. Fediuk, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 34–35
pdf (0.13 MB)

Sedimentární výplně tektonicky založených depresí ve východním Salvadoru
E. Břízová, P. Havlíček, T. Vorel, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 138–139
pdf (0.89 MB)

Sedimentologie a mikrofacie spodních těšínských vrstev
M. Eliáš, H. Eliášová, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 96–98
pdf (0.17 MB)

Litologie a geochemie silurských graptolitových břidlic v Karnských Alpách (Rakousko)
J. Pašava, H.P. Schönlaub, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 157–162
pdf (0.19 MB)

Výsledky geologického mapování nejjižnějších výběžků račanské jednotky na listu 34-222 Vracov
M. Bubík, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 174–177
pdf (0.2 MB)

Sedimentární vložky povrchového vulkanismu středohorského komplexu v okolí Čeřeniště a jejich vliv na stabilitu svahů
V. Cílek, I. Sýkorová, E. Melichárková, K. Melka, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 183–186
pdf (0.2 MB)

Zpráva o geologickém mapování neogénu na listu 34-221 Kyjov v roce 1998
P. Petrová, Z. Novák, P. Čtyroký, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 28–30
pdf (0.13 MB)

Illaenidní trilobiti v českém ordoviku (pražská pánev)
J. Slavíčková, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 71–73
pdf (0.19 MB)

Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy)
J. Žítt, Č. Nemovařík, L. Hradecká, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 85–85
pdf (0.04 MB)

Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Loun
P. Zelenka, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 126–127
pdf (0.09 MB)

Geologická dokumentace obchvatu silnice I/7 kolem Slaného
P. Zelenka, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 127–127
pdf (0.05 MB)

Moravické souvrství (svrchní visé) v zářezu dálnice mezi Olomoucí a Lipníkem
J. Dvořák, L. Maštera, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 75–76
pdf (0.1 MB)

Nejseverovýchodnější odkryv letenského souvrství v pražské pánvi
M. Kříha, P. Budil, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 90–92
pdf (0.17 MB)

Malakostratigrafický výzkum kvartérních suťových souvrství
V. Ložek, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 92–93
pdf (0.1 MB)

Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně
C. Sviták, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 104–105
pdf (0.09 MB)

Základní klasifikace svahových sedimentů
M. Růžička, E. Růžičková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 158–161
pdf (0.22 MB)

Mapování svrchnokřídových sedimentů na listu Svitavy
J. Adamovič, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 13–14
pdf (0.11 MB)

Kvartérně geologické a paleontologické výzkumy na jižní Moravě
E. Břízová, P. Havlíček, J. Kovanda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 14–18
pdf (0.24 MB)

Zpráva o revizním geologickém mapování devonu 1 : 10 000 v okolí Tišnova
J. Dvořák, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 25–25
pdf (0.06 MB)

K tektonice v křídovém útvaru na Lounsku
M. Váně, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 42–43
pdf (0.08 MB)

Nové důkazy o tektonické segmentaci teplické zřídelní struktury u Pravřídla
J.K. Novák, M. Konalová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 55–57
pdf (0.14 MB)

Stratigrafie a litologie miocénu (spodní baden) v okolí Přerova
J. Čtyroká, P. Pálenský, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 66–70
pdf (0.29 MB)

Geologie slezské jednotky v okolí Štramberka
M. Eliáš, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 72–73
pdf (0.12 MB)

Předběžné vyhodnocení vrtu Kouty BJ-16 (česká křídová pánev)
L. Hradecká, J. Pražák, L. Švábenická, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 113–115
pdf (0.15 MB)

Předběžné výsledky sedimentologického výzkumu přídolského souvrství (svrchní silur) Barrandienu
V. Suchý, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 131–132
pdf (0.09 MB)

Paleontologický výzkum lokality Studená hora u Týřovic (střední kambrium, Česká republika)
M. Szabad, J. Valíček, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 135–135
pdf (0.05 MB)

Geologické poznatky ze stavby silničního tunelu Hřebeč
J. Adamovič, J. Altmann, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 149–151
pdf (0.12 MB)

Hydrogeologický vrt NP-768a Brodek u Přerova
J. Čurda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 153–154
pdf (0.11 MB)

Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi
V. Holub, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 154–156
pdf (0.17 MB)

Nové poznatky ke stratigrafii miocénu Alpsko-karpatské předhlubně
I. Cicha, J. Čtyroká, S. Nehyba, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 27–28
pdf (0.09 MB)

Ukončení komplexního výzkumu vrtů v konickém paleozoiku (sz. část Drahanské vrchoviny)
J. Dvořák, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 54–55
pdf (0.08 MB)

První paleontologicky doložený povrchový výchoz vintocké facie vápenců vilémovických v Moravském krasu
J. Dvořák, J. Zusková, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 55–56
pdf (0.08 MB)

Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce
M. Eliáš, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 59–60
pdf (0.1 MB)

Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní Eggenburg, Eggenburg až Ottnang)
M. Adamová, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 7–9
pdf (0.12 MB)

Korelace turonských sedimentů východočeské křídy
S. Čech, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 23–24
pdf (0.1 MB)

Křída na listu geologické mapy 1:50 000 Sobotka
S. Čech, L. Hradecká, V. Tima, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 24–26
pdf (0.15 MB)

Faciální stavba hydrogeologické struktury na území brněnské aglomerace
J. Čurda, P. Pálenský, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 36–38
pdf (0.14 MB)

Sedimentologie mazáckých vrstev a ostravického pískovce (godulské souvrství)
M. Eliáš, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 44–45
pdf (0.1 MB)

Výzkum kvartérních sedimentů na území mapy 25-33 Uherské Hradiště
P. Havlíček, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 52–53
pdf (0.08 MB)

Kolektory autochtonního miocénu mezi Příborem a Frenštátem p. Radhoštěm na severovýchodní Moravě
P. Pálenský, K. Helešicová, E. Novotná, J. Šikula, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 80–82
pdf (0.09 MB)

Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
M. Eliáš, Z. Stráník, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 23–24
pdf (0.1 MB)

Křídové sedimenty na území listu Benátky nad Jizerou
L. Hradecká, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 37–38
pdf (0.1 MB)

Faciální změny menilitového souvrství ždánické jednotky na jižní Moravě a jejich vztah k orbitálním cyklům
J. Krhovský, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 54–55
pdf (0.17 MB)

Proterozoikum na listu Přeštice
J. Mašek, ročník 27, 1994 (ZGV v roce 1993), str. 63–64
pdf (0.08 MB)

Křídové sedimenty v JV. části listu 13-41 Čáslav
J. Adamovič, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 8–9
pdf (0.11 MB)

Sedimentárně petrografický výzkum předmagurské jednotky v Moravskoslezských Beskydech
M. Eliáš, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 22–23
pdf (0.09 MB)

Sedimentologický výzkum podslezské jednotky na Ostravsku
M. Eliáš, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 40–42
pdf (0.1 MB)

Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast
J. Hladil, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 51–53
pdf (0.11 MB)

Temné vápencové vrstvy při stropu akantopygových vápenců u Koněprus-otomari-Kačák event
J. Hladil, P. Beroušek, P. Lukeš, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 53–55
pdf (0.1 MB)

Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic
Š. Hladilová, S. Nehyba, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 56–57
pdf (0.07 MB)