Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "TEPLOTA" v:

Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži
J. Adamcová, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 198–201
pdf (0.27 MB)

Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
P. Hrazdíra, P. Kycl, M. Opletal, J. Šebesta, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 152–153
pdf (0.21 MB)

Zpráva o výzkumu skarnu u Holšic v Posázaví
P. Drahota, J. Dohnal, Z. Jáně, Z. Pertold, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 94–96
pdf (0.17 MB)

Biotit regionálně-metamorfního původu v metapelitech železnobrodského krystalinika
F. Fediuk, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 98–99
pdf (0.11 MB)

Izotopová geochemie a geochronologie skarnu ze Slatiny
V. Janoušek, J. Pertoldová, Z. Pertold, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 53–54
pdf (0.08 MB)

Migrace paleofluid v granitoidních horninách: studium fluidních inkluzí v horninách a žílách melechovského masivu
P. Dobeš, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 30–31
pdf (0.11 MB)

Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně
P. Dobeš, K. Žák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 48–49
pdf (0.08 MB)

Kontaktní metamorfóza silurských černých břidlic ložní žílou diabasu: studie z lomu Kosov u Berouna, Barrandien
V. Suchý, I. Sýkorová, Š. Eckhardtová, P. Dobeš, M. Stejskal, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 133–134
pdf (0.1 MB)

Výsledky analýzy teplotního režimu horninového prostředí v oblasti jihozápadního předpolí ložiska Stráž pod Ralskem
M. Klečka, A. Krtková, M. Pařík, J. Synek, P. Šulc, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 102–103
pdf (0.07 MB)