Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "HISTORIE" v:

Neobvyklá žilná hornina ze štoly pod Matčinou horou u Zbiroha
K. Breiter, K. Žák, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 120–124
pdf (0.38 MB)

Biostratigrafické a paleoenvironmentální zhodnocení vzorků odebraných z maleb středověkých mistrů na základě studia vápnitých nanofosilií
L. Švábenická, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 171–175
pdf (0.48 MB)

Opuka od Hrádku, stavební kámen lodi chrámu sv. Mikuláše v Lounech
J. Valečka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 175–179
pdf (0.49 MB)

Historické využití podzemní vody ve Strahovském klášteře v Praze
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 180–182
pdf (0.13 MB)

Hydrogeologická charakteristika areálu Břevnovského kláštera v Praze
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 183–186
pdf (0.14 MB)

Jubilující Břevnov očima hydrogeologa
J. Čurda, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 187–191
pdf (0.16 MB)

Užití historických dat při rekonstrukci avulze koryta Berounky mezi Zbraslaví a Lahovicemi
F. Stehlík, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 85–87
pdf (0.13 MB)

Arkóza Dietrichštejnské hrobky v Mikulově
J. Šrámek, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 161–164
pdf (0.15 MB)

Kámen sousoší Pegasů a Múz, Slezské muzeum v Opavě
J. Šrámek, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 164–167
pdf (0.14 MB)

Zápský pískovec
J. Šrámek, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 167–169
pdf (0.12 MB)

Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce
J. Valečka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 170–173
pdf (0.62 MB)

Nerostné suroviny na území mapy 21-442 Železná Ruda
Z. Petáková, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 192–193
pdf (0.05 MB)

Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871
P. Hrazdíra, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 194–195
pdf (0.15 MB)

Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
J. Šrámek, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 146–146
pdf (0.94 MB)

Kámen Přemyslovského paláce v Olomouci
J. Šrámek, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 150–152
pdf (0.66 MB)

Provenience kamene rozbitých gotických skulptur z kladrubského kláštera u Stříbra
J. Šrámek, K. Nováček, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 153–156
pdf (0.68 MB)

Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze
J. Valečka, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 157–160
pdf (0.97 MB)

Geologická stavba velkomoravského mocenského centra Břeclav-Pohansko a jeho okolí
P. Havlíček, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 71–73
pdf (0.14 MB)

Geologická stavba okolí Mikulčic-Valů
P. Havlíček, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 73–75
pdf (0.14 MB)

Granulometrie kvartérních sedimentů v soutokové oblasti Moravy s Dyjí
S. Nehyba, P. Havlíček, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 84–87
pdf (0.18 MB)

Niva Labe v okolí Staré Boleslavi
E. Růžičková, A. Zeman, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 68–70
pdf (0.11 MB)

Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okrese Praha-západ
V. Cílek, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 107–109
pdf (0.17 MB)

Stručná historie těžby zelené hlinky na Kadaňsku a biostratigrafie doprovodných vulkanosedimentárních hornin
P. Hrazdíra, P. Čtyroký, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 122–123
pdf (0.12 MB)

Geologické poměry a podmínky vzniku Kamencového jezera v Chomutově
M. Váně, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 124–125
pdf (0.1 MB)

Vztah zříceniny hradu Mydlovary u Nymburka k holocenním fluviálním sedimentům Labe
A. Zeman, E. Růžičková, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 170–172
pdf (0.14 MB)

Výtěžkové mince - historický doklad o dobývání drahých kovů
P. Hrazdíra, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 141–142
pdf (0.34 MB)

Rekonstrukce životního prostředí ve středověké Praze
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 161–162
pdf (0.11 MB)

Předběžné výsledky palynologického výzkumu rašeliniště Oceán
E. Břízová, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 163–164
pdf (0.1 MB)

Lázně Bochoř na Přerovsku
J. Čurda, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 38–39
pdf (0.09 MB)