Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "RELIÉF" v:

Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí
P. Raška, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 115–119
pdf (0.28 MB)

Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník
P. Roštínský, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 120–123
pdf (0.17 MB)

Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů
K. Šilhán, ročník 43, 2010 (ZGV v roce 2009), str. 127–129
pdf (0.14 MB)

Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku
K. Kirchner, P. Roštínský, Z. Máčka, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 95–97
pdf (0.23 MB)

Formy zvětrávání skalního podloží v Průčelské rokli a Čertově jizbě v Českém středohoří
P. Raška, V. Cajz, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 109–112
pdf (0.8 MB)

Strukturně podmíněné svahové pohyby ve východní části Moravskoslezských Beskyd
J. Rybář, V. Jánoš, J. Klimeš, T. Nýdl, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 113–118
pdf (1.56 MB)

Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
I. Baroň, Z. Vařilová, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 53–57
pdf (0.8 MB)

Rozpad synklinálního hřbetu Ondřejníku v Podbeskydské pahorkatině
J. Rybář, V. Jánoš, J. Klimeš, T. Nýdl, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 92–96
pdf (0.39 MB)

Mapování svahových deformací v okolí Estelí v Nikaragui
I. Baroň, P. Hradecký, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 139–143
pdf (1.1 MB)

Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
J. Klimeš, V. Vilímek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 151–153
pdf (0.12 MB)

Geologický, geomorfologický a paleoekologický výzkum sedimentů v okolí Srní
E. Břízová, P. Havlíček, P. Mentlík, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 61–64
pdf (0.19 MB)

Proces vymývání při vzniku suťových forem jemenského ostrova Sokotry
F. Fediuk, J. Šebesta, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 148–149
pdf (0.15 MB)

Nový pohled na původ voštin v psamitech české křídové pánve
P. Havránek, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 24–24
pdf (0.83 MB)

Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25
K. Kirchner, S. Hofírková, P. Roštínský, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 83–84
pdf (0.07 MB)

Geodiverzita - opomíjený aspekt ochrany přírody a krajiny
V. Cílek, ročník 35, 2002 (ZGV v roce 2001), str. 13–15
pdf (0.08 MB)

Hodnocení náchylnosti území k sesouvání ve vybraných částech okresu Vsetín
J. Rybář, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 132–133
pdf (0.12 MB)

Interdisciplinární výzkum hlubokých svahových deformací na lokalitě Čeřeniště, okres Litoměřice
J. Suchý, J. Rybář, ročník 34, 2001 (ZGV v roce 2000), str. 136–137
pdf (0.09 MB)

Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín
E. Růžičková, A. Zeman, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 70–71
pdf (0.09 MB)

Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách
S. Vrána, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 84–85
pdf (0.1 MB)

Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
J. Šebesta, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 166–168
pdf (0.17 MB)

Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu
V. Cílek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 28–30
pdf (0.14 MB)