Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "MOLDANUBIKUM" v:

Pozdní zirkony ze syenitových mylonitů z lomu Plešovice, granulity Blanského lesa
P. Rajlich, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 196–198
pdf (0.59 MB)

Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
P. Rajlich, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 34–39
pdf (2.35 MB)

Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
Z. Skácelová, M. Rejchrt, B. Mlčoch, ročník 41, 2008 (ZGV v roce 2007), str. 49–53
pdf (1 MB)

Cordieritické ruly velmi bohaté titanohematitem z Orlíku u Humpolce
V. Procházka, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 133–135
pdf (0.15 MB)

Doba zdržení podzemní vody v prostředí hydrogeologického masivu, v povodí se systematickou drenáží
R. Kadlecová, F. Buzek, J. Bruthans, A. Zajíček, T. Kvítek, ročník 40, 2007 (ZGV v roce 2006), str. 191–195
pdf (0.51 MB)

Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
P. Pacherová, I. Barnet, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 137–138
pdf (0.06 MB)

Korelace koncentrací radonu v podloží a v objektech na území bývalých okresů Domažlice a Prachatice
P. Pacherová, I. Barnet, I. Fojtíková, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 124–126
pdf (0.12 MB)

Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu?
P. Batík, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 11–16
pdf (0.27 MB)

Petrologie valounu granulitových hornin v lulečském slepenci v lomu Luleč
S. Vrána, M. Novák, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 111–113
pdf (0.31 MB)

Zranitelnost horninového prostředí a podzemních vod v trase dálnice D1
O. Moravcová, J. Čurda, Z. Hroch, R. Kadlecová, P. Pálenský, P. Štěpánek, R. Tomas, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 157–160
pdf (0.17 MB)

Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb
J. Košler, M. Aftalion, K. Vokurka, M. Klečka, M. Svojtka, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 109–109
pdf (0.05 MB)

Horninové prostředí skalního podkladu na listu inženýrskogeologické mapy 1:50 000 Klatovy
Z. Lochmann, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 62–63
pdf (0.09 MB)

Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav
J. Mašek, A. Malecha, ročník 26, 1993 (ZGV v roce 1992), str. 66–67
pdf (0.11 MB)

Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu
J. Ďurišová, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 39–40
pdf (0.07 MB)

Geochemický a petrologický výzkum tělesa blanické ortoruly
M. Klečka, J. Machart, M. Melín, M. Lang, E. Pivec, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 76–78
pdf (0.1 MB)