Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "PROCESY ZVĚTRÁVÁNÍ" v:

Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu
V. Cílek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 28–30
pdf (0.14 MB)