Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "NORMY" v:

NORMAN: Program pro petrochemické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
V. Janoušek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 99–99
pdf (0.05 MB)

Radon a radonové riziko v České republice
I. Barnet, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 13–14
pdf (0.09 MB)