Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "ODPADY" v:

Radioaktivita energetických popelů z plavišť SHP
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 57–58
pdf (0.09 MB)

Simulace zvětrávání energetických popelů ze složišť SHP
M. Tomášek, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 58–59
pdf (0.08 MB)

Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
V. Buňatová, J. Kučera, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 24–25
pdf (0.08 MB)

Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
Z. Hroch, P. Hrazdíra, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 98–98
pdf (0.04 MB)

Řešení havarijních kontaminací horninového prostředí v Českém geologickém ústavu - pobočka Brno
J. Aichler, Z. Boháček, V. Kosmák, P. Müller, J. Píše, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 11–13
pdf (0.15 MB)

Migrace těžkých kovů v kriticky kontaminované oblasti hnědouhelného revíru
O. Kvídová, L. Minařík, M. Burian, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 70–72
pdf (0.12 MB)