Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "TERCIÉR ČESKÉHO MASIVU" v:

Mikrostruktura dentice bobrovitých
J. Nedomová, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 84–85
pdf (0.86 MB)

Význam a rozšíření ferikret typu Sulava v jádru Českého masivu
V. Cílek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 28–30
pdf (0.14 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu Mohelnice
P. Havlíček, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 79–80
pdf (0.08 MB)

Terciérní a kvartérní sedimenty na listu 23-21 Havlíčkův Brod
M. Hrubeš, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 62–63
pdf (0.08 MB)