Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "PROGRAMOVÁNÍ" v:

NORMAN: Program pro petrochemické a normativní přepočty analýz hlavních prvků na IBM PC
V. Janoušek, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 99–99
pdf (0.05 MB)

Geochemický atlas ČSFR
M. Ďuriš, A. Jančařík, V. Sáňka, ročník 25, 1993 (ZGV v roce 1991), str. 37–38
pdf (0.07 MB)