Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "XENOLIT" v:

Ultrabazické horniny v podloží terciérních vulkanitů Doupovských hor
B. Mlčoch, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 25–26
pdf (0.95 MB)

Výskyt minerálů s prevariskou šokovou přeměnou v granitoidech melechovského masivu
V. Procházka, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 121–122
pdf (0.17 MB)

Petrologie plášťových xenolitů z alkalických neovulkanitů severních Čech
J. Brandová, F.V. Holub, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 162–163
pdf (0.08 MB)

Petrologická charakteristika plutonitů horninového bloku zásobníku plynu – Příbram
K. Domečka, A. sokol, K. Breiter, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 137–140
pdf (0.18 MB)

Geochemické zhodnocení horninových komplexů v nově odkryté části středočeského plutonu
A. Sokol, K. Domečka, K. Breiter, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 143–146
pdf (0.14 MB)

Spodnoordovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv)
J. Frýda, K. Vokurka, B. Kober, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 78–79
pdf (0.09 MB)

Vulkanity Zbraslavského vrchu mezi Manětínem a Toužimí
F. Fediuk, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 48–50
pdf (0.1 MB)