Vydává © Česká geologická služba, ISSN: 2336-5757 (online), 0514-8057 (tisk)

Klíčové slovo "HYDROGEOLOGIE REGIONÁLNÍ" v:

Tektonické poruchy a potenciální rizika mezikolektorové kontaminace podzemních vod ve strážském bloku
V. Kozáková, R. Pokorný, ročník 42, 2009 (ZGV v roce 2008), str. 248–251
pdf (0.62 MB)

Termální vody u Aquas Calientes v Nikaragui
P. Hrazdíra, P. Kycl, M. Opletal, J. Šebesta, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 152–153
pdf (0.21 MB)

Hydrogeologická rajonizace 2005
R. Kadlecová, Z. Krejčí, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 176–179
pdf (0.21 MB)

Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny
E. Kryštofová, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 186–188
pdf (0.06 MB)

Hydrogeologická role vulkanických hornin těšínitové asociace v rámci paleogenních sedimentů flyšového pásma Západních Karpat na Moravě
D. Nováková, ročník 39, 2006 (ZGV v roce 2005), str. 188–190
pdf (0.25 MB)

Využití freonů (CFC 11, 12, 113) , SF6 a tritia pro určení zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl)
J. Bruthans, R. Kadlecová, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 161–163
pdf (0.08 MB)

Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
J. Kukačka, J. Bruthans, O. Zeman, V. Altová, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 163–165
pdf (0.17 MB)

Hydrogeologický výzkum puklinového prostředí na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách
L. Rukavičková, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 166–168
pdf (0.73 MB)

Mapa zranitelnosti podzemních vod v Nivě Labe
L. Zemanová, ročník 38, 2005 (ZGV v roce 2004), str. 169–171
pdf (0.98 MB)

Křídová výplň poděbradské zřídelní struktury
S. Čech, ročník 37, 2004 (ZGV v roce 2003), str. 20–21
pdf (0.84 MB)

Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve
R. Kadlecová, S. Čurda, F. Buzek, M. Šanda, ročník 36, 2003 (ZGV v roce 2002), str. 166–168
pdf (0.08 MB)

Hydrogeologická režimní měření na melechovském masivu
L. Rukavičková, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 94–95
pdf (0.06 MB)

Úloha a zkušenosti státní geologické služby v procesu ostraňování starých ekologických zátěží
M. Cuřín, J. Čurda, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 96–99
pdf (0.22 MB)

Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny
J. Čurda, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 99–100
pdf (0.12 MB)

Jižní úsek hydrogeologické hranice mezi vysokomýtskou a ústeckou synklinálou
J. Čurda, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 101–103
pdf (0.18 MB)

Hydrogeologická tělesa a proudění podzemní vody v Českém krasu
O. Zeman, J. Bruthans, ročník 33, 2000 (ZGV v roce 1999), str. 103–107
pdf (0.62 MB)

Hydrogeologie vápenců sovineckého devonu
J. Čurda, ročník 32, 1999 (ZGV v roce 1998), str. 31–32
pdf (0.14 MB)

Hydrogeologické poměry ramzovského nasunutí mezi Habarticemi a Olšany
J. Čurda, ročník 31, 1998 (ZGV v roce 1997), str. 134–137
pdf (0.25 MB)

Hydrogeologické poměry jižního uzávěru vysokomýtské synklinály
J. Čurda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 20–21
pdf (0.13 MB)

Hydrogeologické poměry severního ukončení skupiny Branné
J. Čurda, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 22–23
pdf (0.13 MB)

Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve
V. Holub, M. Eliáš, P. Hrazdíra, J. Franců, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 51–52
pdf (0.09 MB)

Regionální hydrogeologický výzkum polické křídové pánve
J. Krásný, J. Buchtele, S. Čech, Z. Hrkal, P. Jakeš, M. Kobr, J. Mls, J. Šantrůček, J. Šilar, J. Valečka, ročník 30, 1997 (ZGV v roce 1996), str. 167–168
pdf (0.11 MB)

Lázně Bochoř na Přerovsku
J. Čurda, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 38–39
pdf (0.09 MB)

Lázně Skalka u Prostějova
J. Čurda, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 39–43
pdf (0.25 MB)

Minerální vody na Prostějovsku
J. Čurda, ročník 29, 1996 (ZGV v roce 1995), str. 43–44
pdf (0.09 MB)

Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří
J. Čurda, ročník 28, 1995 (ZGV v roce 1994), str. 32–33
pdf (0.1 MB)